Budżet na 2017 przyjęty jednogłośnie

Posted by

22 grudnia na ostatniej tegorocznej XXX sesji, radni Rady Miejskiej uchwalili budżet na 2017 rok. Pierwszy raz w historii Miasta ten dokument będący podstawą gospodarki finansowej gminy przekroczył kwotę 200 milionów złotych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków samorządu Bełchatowa. Głosowanie nad uchwałą przebiegło jednogłośnie.

Dochody Miasta Bełchatowa w 2017 roku ustalone są na poziomie 218 milionów 475 tysięcy złotych, wydatki to blisko 219 milionów złotych.

Na co najwięcej samorząd wyda w przyszłym roku? Tradycyjnie na oświatę, wydatki na ten cel pochłoną 34,1 procent budżetu Miasta Bełchatowa, to prawie 70 milionów złotych. Wydatki majątkowe, czyli te która „zawierają” w sobie inwestycje to ponad 24 miliony złotych. – To w stosunku do roku ubiegłego o blisko 6 milionów złotych więcej – podkreśla Ewa Gocel, Skarbnik w UM Bełchatowa i dodaje: – najwięcej zaplanowanych na 2017 rok wydatków, to inwestycje drogowe, ale warte podkreślenia są również te związane z gospodarką mieszkaniową. Przy udziale unijnych środków będziemy termomodernizować „Felka”. W planie na 2017 rok zapisanych jest też sporo remontów w miejskich zasobach komunalnych zarządzanych przez spółkę PGM – reasumuje Ewa Gocel. Ponadto jak zaznacza Skarbnik Miasta dużo zadań z zakresu gospodarki komunalnej wpisanych do budżetu na 2017 rok, to inwestycje dotyczące zadań zgłaszanych przez bełchatowian. Chodzi o zagospodarowanie trenów na osiedlach mieszkaniowych, czyli budowy siłowni zewnętrznych, placów zabaw, obiektów sportowych i inwestycji w zieleń.

Przyszłoroczny plan dochodów osiągnął rekordowy poziom, pierwszy raz przekraczając 200 milionów złotych. Wpływ na to mają przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszy to rządowy program Rodzina 500+ , który w naszym mieście realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłata świadczeń przez MOPS sprawia, że aż do 27 procent udziału w budżecie urosły środki wydawane w dziale pomocy społecznej i rodziny. Drugim jest znaczy wzrost wpływów z podatków od osób fizycznych i prawnych, który sięga ponad 81 mln zł, czyli ponad jednej trzeciej całego budżetu. Dochody własne Miasta Bełchatów to niespełna 125 milionów złotych, dotacje i subwencje uzupełniają dochody kwotą ponad 87 milionów.

Głosowanie nad budżetem przebiegło jednogłośnie. To w dużym stopniu efekt dobrej współpracy Prezydenta Miasta z Radnymi. Do pierwotnego planu budżetu dopisano blisko trzydzieści autopoprawek zgłaszanych przez Radnych, także z klubów opozycyjnych. – Udało nam się dojść do porozumienia. Zgłoszone wnioski dotyczące inwestycji w każdym z okręgów udało się zawrzeć w budżecie na 2017 rok. Jest bardzo duża wola Radnych, żeby dojść do porozumienia. Spędzamy bardzo dużo czasu nad tym, żeby to porozumienie wypracować i wynik głosowania jest tego efektem – podkreślała już po głosowaniu Prezydent Mariola Czechowska.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*